Aylık arşivler: Mart 2015

ITIL’ a Göre Hizmet Sağlayıcılar

Hizmet sağlayıcılar bir ya da birden fazla iç veya dış müşteriye hizmet sağlayan organizasyonlardır.

Hizmet Sağlayıcılar;

İç Hizmet Sağlayıcı: Bir iş birimi içinde bulunan dahili hizmet sağlayıcıdır.

Paylaşılan Hizmetler Birimi: Birden fazla iş birimine BT hizmeti sağlayanlardır.

Dış Hizmet Sağlayıcı: Dış müşterilere hizmet veren sağlayıcılardır.

* Son kafa yorduğum BT Hizmet Yönetimi cep kitabından notlar.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
değer vermeye kanaat getirdik.

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte, sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick

 

Z tipi Yönetim ve Organizasyon Teorisi

William Quchi de A.B.D.’de yaşanan bu krize karşılık Japon işletmelerinde görülen yükseliş ve başarının nedenini araştırmak suretiyle bu çalışmalara katılmıştır. Toplumsal yapılardaki farklılıkların işletme yönetimine tesir ettiğini belirten Quchi, Japon işletmelerinde görülen sosyal değerleri A.B.D. işletmelerine taşıyarak,A.B.D.’nin toplumsal yapısına uygun yeni bir organizasyon teorisi geliştirmiştir.

Quchi’nin geliştirdiği Z teorisinde verimliliğin artırılması; “psikolojik insan” modeli esas alınarak insanların yönetime katılmaları, kuruluşa bağlılıktan kaynaklanan uzun süreli istihdam, terfi ve değerlemelerin biraz daha yavaş ve kişisel özellikler esas alınarak yapılması, kuruluşa özgü becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla organizasyon içindeki çeşitli görevlerde ve bölümlerde rotasyon uygulanarak, mesleğe organizasyona yönelik uzmanlaşmanın sağlanması, biçimsel kontrol mekanizmaları yerine çalışanların birbirlerini doğal olarak denetledikleri informel ve açık olmayan bir kontrol sisteminin geliştirilmesi, daha samimi insan ilişkileri ve organizasyonda daha eşitlikçi bir atmosferin yaratılması gibi faktörlere dayandırılmaktadır.

Z tipi organizasyonlarda karar verme sürecinde, danışılan, fakat sorumluluğun ferde bırakıldığı bir yöntem esastır.

Nedir Bu 6 sigma ?

Bence bu işin duayenlerinden http://www.results.com.tr/ekibimiz/cem_denizli olan Cem Bey in dediği gibi birisi sizi yakaladı Nedir Bu 6 sigma dedi 1 dakikanız var:  Şöyle

Müşteri beklentilerini en verimli şekilde karşılayacak süreç ve ürünlerin tasarlanması veya iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir.

Güzel bir yazı: http://www.results.com.tr/cozumler/yalin_alti_sigma mutlaka okuyun derim.

ATM süreçleri iyileştirme konulu 6 sigma takımında Cem Bey in fikirlerinden istifade etme imkanı bulmuştum, nasipli adamım vesselam 🙂

Öğrenen Uygulama Takımları-Evrim Çalkavur

Evrim Hanım ile tanışmak ve uygulama takımlarında yer almak büyük keyif, kendimi şanslı hissediyorum.

Evrim Çalkavur kimdir? : http://evrimcalkavur.com/sayfa_karsila.asp?ID=1

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesinin Çalışma Aşamaları

BİRİNCİ AŞAMA: 6 AY .Danışman koçların ve üst yönetimin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı (pilot proje konularının ve üyelerinin belirlenmesi) .Pilot takım(lar)ın kurulması (6-8 kişi) ve öğrenen organizasyon uygulama takımları seminerini alması .Takip toplantıları (öğrenme, uygulama ve pratik yapma ile gerçekleşir) Organizasyonel dönüşüm seminerleri

İKİNCİ AŞAMA: 12 AY Yaygınlaştırma: .Lisansın Alınması .Mevcut Takımlardan Gönüllü Koç Adaylarının Belirlenmesi .Koç Adaylarının Öğrenen Organizayon Uygulama Takımları Programını .Yürütecek Şekilde Eğitilmesi

.Yeni Takımların İç Koçlarla Başlaması

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: 12 AY Sürekliliği Sağlama: .Danışman Koçların İç Koçları, Sponsorları ve Takımları Desteklemesi .Sürekliliği Sağlayacak Sistem Ve Süreçlerin (Perfomans Ve Kariyer Sistemi Gibi Gözden Geçirilmesi)

Öğrenen Organizasyon Uygulama Takımları Projesi doğrusal değil pekiştiren bir büyüme gösterir..

 Konu seçimine bağlı olarak pek çok proje kendisine yapılan para ve zaman yatırımını ilk 6 ayda fazlasıyla karşılamaktadır. İlk 6 ay pekiştiren büyüme grafiğinin başlarında yer almaktadır. .izleyen yıllarda, gerek kurum kültürü gerekse iş sonuçları anlamında gelişme çok daha çarpıcı olmaktadır.

Ref: http://evrimcalkavur.com/sayfa_karsila.asp?ID=6

ITIL V3 BT Hizmet Yönetimi- Hizmet Stratejisi

Hizmet Stratejisi; sürdürülebilir avantaj elde etmeye yönelik kapasiteyi geliştirmektir.

Mintzberg in 4P si bu işi iyi tanımlıyor.

Perspektif: Vizyona sahip olmak

Pozisyon: Net bir şekilde ortaya konulmuş pozisyon almak.

Plan: Gelişim için net bir yaklaşım oluşturmak.

Model: Alınan kararlar ve iş yapışta tutarlı olmak.

Mintzberg kimdir: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Mintzberg